1. Валентина Јелић – српски језик и књижевност
  2. Маша Вулетић – српски језик и књижевност, изборни предмет
  3. Мелина Илић – енглески језик
  4. Јелена Антонијевић – латински језик, енглески језик, изборни предмет
  5. Јелена Живковић – немачки језик
  6. Живка Чернох – историја, изборни предмет
  7. Сандра Ћосић – географија, изборни предмет
  8. Тeодор Књегињић - географија
  9. Бранкица Стојковић – биологија
  10. Љиљана Петровић– математика
  11. Валентина Крецуљ-Терјешкова – математика, пословна информатика, рачунарство и информатика
  12. Александар Крчуљ – физика
  13. Драгана Анђелковић Манић – хемија
  14. Милица Ускоковић – ликовна култура
  15. Виолета Помар – музичка култура
  16. Даниел Зарија – физичко и здравствено васпитање
  17. Жаклина Петковић – психологија
  18. Бојана Шурбатовић– филозофија, логика са етиком
  19. Јелена Ђерић – социологија, грађанско васпитање, изборни предмет
  20. Младен Косовац – рачунарство и информатика, пословна информатика, веб дизајн, програмирање, рачунарска графика и мултимедија
  21. Дарко Мариновић – рачунарство и информатика, пословна информатика, база података, програмирање
  22. Синиша Ћулафић – рачунарство и информатика, електроника, основи електротехнике, практична настава
  23. Дејан Костић – верска настава
  24. Лазар Ивковић – право
  25. Ђорђе Анђелков – економска група предмета
  26. Драгана Држајић – економска група предмета
  27. Марија Стојановић - економска група предмета
  28. Марина Перовић - економска група предмета
  29. Тања Хајду - економска група предмета