Гимназија и средња стручна школа „Бранко Радичевић" Ковин

Адреса: Цара Лазара 197, 26220 Ковин

Број телефона: 013/742-300

Адресе електронске поште: gimnazijakovin@yahoo.com