Најновије информације  

Документа школе

Статут школе, Годишњи план рада школе, Школски развојни план, Правилници, Пословници...

Статут школе

Контакт

Адреса: Цара Лазара 197, 26220 Ковин

  • dummy 013/742-300

  • dummy gimnazijakovin@yahoo.com

Наша Facebook страница

Copyright © Гимназија и средња стручна школа "Бранко Радичевић" Ковин